نحوه رفع خطای 406 Not Acceptable
مقاله

نحوه رفع خطای 406 Not Acceptable

خطا های سمت سرور و کلاینت هر از گاهی اتفاق می افتند که معمولا به آنها پاسخ HTTP یا کد وضعیت گفته می شود. پیغام خطای 406 Not Acceptable یا "406 ERROR" نیز، یک کد وضعیت HTTP محسوب می شود. این خطا بعضا در زمان بازدید از یک سایت رخ می دهد و برای کاربر اتفاق ناخوشایندی می باشد. زمانی که وب سایت شما با این خطا مواجه می شود نیاز است سریعا نسبت به رفع آن اقدام نمایید زیرا سبب کاهش بازدیدکنندگان خواهد شد.

آنچه در این مقاله به صورت مختصر خواهید خواند:

  • خطای 406 Not Acceptable چیست؟
  • دلیل ایجاد خطای  406 Not Acceptable چیست؟ 
  • روش رفع خطای  406 Not Acceptable  به چه صورت است؟
  • راهکار جلوگیری از بروز خطای 406 Not Acceptable چیست؟ 

خطای 406 Not Acceptable چیست؟