جوانب مثبت و منفی فناوری DeepFake (دیپ فیک) برای بازاریابی دیجیتال
مقاله

جوانب مثبت و منفی فناوری DeepFake (دیپ فیک) برای بازاریابی دیجیتال

آیا فناوری DeepFake می تواند به شما در جذب مشتری بیشتر کمک کند؟

فناوری DeepFake در حال تغییر نگرش نسبت به بازاریابی دیجیتال می باشد. بازاریاب ها در مراحل اولیه آزمایش Deepfakes و Deepfake Technology هستند. فناوری DeepFake (جعل عمیق) نوعی "Deep Learning" یا یادگیری عمیق است.

Deep Learning یک نوع یادگیری ماشینی است که به رایانه ها این امکان را می دهد تا وظایف خود را به طور مستقل و بدون اینکه مستقیما برنامه ریزی شوند، یاد بگیرند. فناوری DeepFake شامل بینایی رایانه ای یا computer vision است و به رایانه ها این اجازه را می دهد تا اشیاء را در تصاویر تشخیص دهند. به عنوان مثال، computer vision از الگوریتم های deep learning برای شناسایی اشیاء در عکس ها یا ویدیوها استفاده می کند. بنابراین می تواند تصویر یک گربه را در عکس تشخیص دهد.