بررسی پاسخگویی DNS Server برای تست سرعت سایت
مقاله

بررسی پاسخگویی DNS Server یا dns server response برای عیب یابی سرعت سایت

وقتی نوبت به کاهش زمان بارگذاری وب سایت می رسد، پاسخگویی DNS SERVER و سرعت آن، اغلب نادیده گرفته می شود. تحقیقات گوگل نشان می‌دهد، در صورتی که سرعت بارگذاری وب سایت بین یک تا سه ثانیه باشد، زمان ماندگاری کاربر در وب‌سایت می‌تواند 32 درصد افزایش یابد. بنابراین ضروری است که تا حد امکان زمان بارگذاری صفحات سایت را بهبود ببخشید. در این مقاله جزئیات بیشتری در مورد آزمایش و نحوه اجرای تست زمان پاسخگویی DNS SERVER، به اشتراک گذاشته می شود تا عملکرد DNS و سرعت وب سایت خود را بهبود ببخشید.

DNS چیست؟