متدهای افزایش فالوور در اینستاگرام
مقاله

روشهای افزایش فالوور در اینستاگرام

امروزه همه به این موضوع واقف هستند که فرصت های تجاری در اینستاگرام، به سرعت در حال رشد می باشند. می توان گفت که تقریبا 90 درصد از 1 میلیارد کاربر فعال اینستاگرام، یک حساب تجاری را در این رسانه اجتماعی دنبال می کنند و از طرف دیگر بیش از 200 میلیون حساب تجاری در این پلتفرم وجود دارد.

اما مسئله این است که چگونه می توان فالوورهای زیادی به دست آورد. بدون فعالیت زیاد در این رسانه، رسیدن به این مهم بسیار دشوار است. خوشبختانه می توانید با انجام چند فعالیت، حداقل 1000 فالوور واقعی برای حساب شخصی یا حرفه ای اینستاگرام خود به دست آورید. در این مقاله، چند استراتژی جهت افزایش فالوور در اینستاگرام، آورده شده است: