مقایسه ادوردز و سئو در موتورهای جستجو
مقاله

مقایسه ادوردز و سئو، کدام مورد برای بازاریابی اینترنتی مناسب تر است؟

 

Adwords و SEO، اجزای اصلی Search Engine Marketing یا SEM به معنای "بازاریابی موتورهای جستجو" هستند و از ارزشمندترین ابزارهای شما هنگام اجرای کمپین های بازاریابی دیجیتال محسوب می شوند.

آنها تفاوت ها و شباهت هایی دارند و شرایطی به وجود می آید که بسته به اهداف تجاری و بازاریابی خود، باید آنها را با یکدیگر یا جداگانه، استفاده کنید. در این مقاله کوشیده شده است تا هر کدام را به تفکیک بررسی نموده و سپس مقایسه ادوردز و سئو برای انتخاب بهترین گزینه انجام شود.