مقایسه Node.js و PHP و کاربرد آنها
مقاله

مقایسه Node.js و PHP به همراه مزایا و معایب هر کدام

Node.js و PHP دو فناوری پایه در وب هستند که به طور خاص معمولاً در برنامه نویسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر دو مورد به توسعه سمت سرور کمک کرده اند اما در این بین Node.js توسعه هر دو بخش، یعنی سمت کاربر و سمت سرور را تحت تاثیر قرار داده است. PHP تقریباً سه دهه است که به توسعه دهندگان خدمات می دهد و در حال حاضر 78 درصد از وب را در اختیار دارد. Node.js در مقایسه با PHP نسبتاً جدیدتر بوده اما با سرعت قابل توجهی در حال گسترش است و به دلیل قابلیت های برنامه نویسی full-stack، یک انتخاب محبوب می باشد.