بهبود طراحی سایت اشتباه
مقاله

بررسی 11 طراحی سایت اشتباه

وقتی با سایتی که طراحی اشتباهی دارد روبرو می شوید، متوجه آن خواهید شد. زیرا کاربر محور نیست. طراحی سایت اشتباه ممکن است پیمایش در وب سایت را هم دشوار نماید یا هنگام جستجوی اطلاعات مورد نیاز خود، دچار سردرگمی شوید. در این نوع سایت ها، انجام یک اقدام ساده مانند خرید هم ممکن است دشوار به نظر برسد.

 

از دهه 90 تاکنون، اینترنت مسیر طولانی را پیموده است. اپل در سال 1998 یا آمازون را در سال 1999، به خاطر دارید؟ حتی پس از گذشت چندین دهه، هنوز هم وب‌سایت‌هایی وجود دارند که ظاهری به هم ریخته و نامتعارف دارند یا به اصطلاح طراحی سایت اشتباه دارند و نشان می‌دهند که چرا یک طراحی خوب، امری ضروری است.

در این مقاله، آنچه که موجب طراحی نامناسب یک وب سایت می گردد، تعریف شده و چند نمونه از این نوع وب سایت ها بررسی می شوند تا از این اشتباهات در طراحی خود اجتناب کنید. همچنین نکاتی جهت جلوگیری از طراحی اشتباه وب سایت عنوان شده است تا بتوانید بهترین وب سایت را برای کسب و کار خود ایجاد نمایید.