مقایسه گواهینامه ssl رایگان Let’s Encrypt با غیر رایگان - کدام یک بهتر است استفاده شود؟
مقاله

مقایسه گواهینامه ssl رایگان Let’s Encrypt با غیر رایگان - کدام یک بهتر است استفاده شود؟

در عصری که امنیت اینترنت از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد، ضروری است به مردم نشان دهید که سایت شما برای استفاده ایمن است. گواهی Secure Sockets Layer) SSL) نوعی کلید رمزگذاری وب سایت است که استفاده از آن برای محافظت از سایت و کاربران در برابر هکرها بسیار مهم است.