روشهای استاندارد بازیابی ایمیل های حذف شده از Gmail
مقاله

روشهای استاندارد بازیابی ایمیل های حذف شده از Gmail

یقینا برای شما هم پیش آمده است که بعد از باز کردن صندوق پستی خود متوجه شوید که یک ایمیل مهم را پاک کرده اید و هیچ سرنخی نیز در رابطه با آن ندارید. در ادامه راهکارهایی در این خصوص معرفی شده است تا بتوانید ایمیل های حذف شده را بازیابی کنید :