چرا نباید برای اینستاگرام فالوور خرید؟ از چه راهکار جایگزینی می توان استفاده نمود؟
مقاله

چرا نباید برای اینستاگرام فالوور خرید؟ از چه راهکار جایگزینی می توان استفاده نمود؟

شاید تصور کنید که محتوای اینستاگرام شما جذاب است، اما به این فکر کنید که چقدر خوب بود اگر 10000 نفر دیگر هم با این نظر شما موافق بودند!

اگر در حال تلاش برای تبدیل شدن به یک چهره مشهور رسانه های اجتماعی هستید یا به دنبال گسترش شناخت دیگران از برند خود در اینستاگرام می باشید، ممکن است که وسوسه خرید چند هزار فالوور اینستاگرام به سراغ شما بیاید.