آشنایی با Webinar و محورهای فعالیت آن
مقاله

آشنایی با Webinar و محورهای فعالیت آن

طبق تعریف ارائه شده توسط گوگل، وبینار"سمیناری است که از طریق اینترنت انجام می شود". در حالی که تعریف مذکور صحیح می باشد ولی خدمات ارائه شده  وبینار بیش از این است.

وبینار اگر به درستی انجام شود، یک تاکتیک قدرتمند بازاریابی محسوب می شود که می تواند شما را به عنوان یک متخصص به خوبی معرفی کرده و همچنین این امکان را به شما می دهد تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید، به کارمندان جدید آموزش داده و حاشیه سود خود را ارتقا ببخشید.