درک فناوری سایه
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

فناوری سایه چیست و چگونه می توان آن را کاهش داد؟

در دنیای دیجیتال امروزی که به سرعت در حال تحول است، شرکت‌ها برای ایمن‌سازی زیرساخت‌های IT خود با چالش‌های متعددی روبرو هستند. یکی از نگرانی‌های مهم، فناوری سایه (Shadow IT) است که به استفاده از نرم افزار، سخت افزار یا سرویس‌های غیرمجاز در یک سازمان اشاره دارد. در این مقاله، مفهوم Shadow IT، تأثیر آن بر امنیت ابری و بهترین شیوه‌ها برای کاهش ریسک‌های مرتبط با فناوری‌های غیرمجاز بررسی خواهد شد.