اقدامات رسانه های اجتماعی در دوران شیوع ویروس کرونا
مقاله

اقدامات رسانه های اجتماعی در دوران شیوع ویروس کرونا

رسانه های اجتماعی نقش مهمی در انتشار اخبار درباره COVID-19 داشته اند. با چنین مسئولیت بزرگی در توزیع اطلاعات، بسیاری از پلتفرم ها در تلاش هستند هر آنچه در توان دارند برای کمک انجام دهند، کمک مالی برای پشتیبانی از اقدامات امدادی، اقداماتی جهت جلوگیری از شیوع اخبار جعلی و ارائه مشاوره به شرکتها از جمله کمک های این پلتفرم ها بوده است.