اضافه کردن حالت تاریک به وب سایت وردپرسی
مقاله

اضافه کردن حالت تاریک به وب سایت وردپرسی

تمایل دارید حالت تاریک را به سایت وردپرس خود اضافه کنید؟

اکنون بسیاری از دستگاه ها با پشتیبانی از حالت تاریک ارائه می شوند. افزودن حالت تاریک به وب سایت به طور خودکار طراحی شما را با مرورگر کاربران سازگار می کند. حتی می توانید یک دکمه تغییر حالت تاریک نیز به سایت خود اضافه کنید. در این مقاله توضیح داده می شود که چگونه می توانید به راحتی حالت تاریک را هم در سایت و هم در مدیریت وردپرس اضافه کنید.