مبارزه با بحران اقتصادی جهانی: چالش ها و فرصت های صاحبان تجارت الکترونیکی
مقاله

مبارزه با بحران اقتصادی جهانی: چالش ها و فرصت های صاحبان تجارت الکترونیکی

هر صنعت بزرگی از مشکلات و رکود ناشی از همه گیری Covid-19 رنج می برد. حتی اگر صندوق بین المللی پول این واقعیت را اعلام نكرده باشد با کمی بررسی در اطراف خود میتوان به این واقعیت رسید. جهان از زمان رکود بزرگ با بزرگترین بحران اقتصادی جهانی روبرو شده است. وقتی مردم مجبور می شوند در خانه بمانند، تنها چیزی که آنها را امیدوار می کند، اینترنت است. نمی توانید به دوستان خود نزدیک شوید اما تماس های ویدیویی می تواند این مشکل را رفع کند. شما به فروشگاه به صورت فیزیکی مراجعه نمی کنید اما خریدهای آنلاین به شما و فروشندگان کمک می کند. همچنین معلمان می توانند با Zoom یا Google Meet کلاس برگزار کنند. در این شرایط غول های پخش فیلم مانند Netflix یا Amazon Prime شاهد افزایش شدید اشتراک هستند.