قانون 10/20/30 در پاورپوینت به چه معنا است؟
مقاله

قانون 10/20/30 در پاورپوینت به چه معنا است؟

احتمالا در طول زندگی خود از پاورپوینت های گوناگونی استفاده کرده اید و می دانید که هریک دارای ساختار جداگانه ای هستند. یافتن تعادل صحیح بین محتوا، طراحی و زمان بندی دشوار است. بازاریاب ها این مسئله را بهتر از هر کسی می دانند، زیرا موفقیت در این نقش، اغلب با ایجاد کمپین های جذاب، که راوی داستانی هستند، مشخص می شود.

ارائه پاورپوینت با تبلیغات متفاوت است. درک این نکته که چگونه هنگام ایجاد پاورپوینت از دانش بازاریابی خود استفاده کنید، می تواند مشکل باشد. منابع مختلفی برای بازاریاب ها وجود دارد که می توانند هنگام ایجاد ارائه از آنها استفاده کنند، یکی از آنها قانون 10/20/30 است.