راهنمای کامل بازاریابی پیامکی
مقاله

راهنمای کامل بازاریابی پیامکی

بازاریابی پیامکی مدت ها است در بین بازاریاب ها محبوب است و از آن برای مقاصد مختلفی استفاده می شود. اما در سال های اخیر تغییراتی در نحوه ارسال پیامک به کاربران و نحوه تعامل با آنها ایجاد شده است. با وجود روش های کارآمدتر و راه های مختلف برای بازاریابی، هنوز پیامک به عنوان یکی از روش های مهم بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد.

تلفن های همراه همواره و در طول شبانه روز در دسترس مخاطبان است، پیام های کوتاه به آسانی قابل ارسال هستند و در کمترین زمان نیز توسط مخاطبان خوانده می شوند.