نحوه نوشتن توصیه نامه مشتری (Testimonial)
مقاله

نحوه نوشتن توصیه نامه مشتری (Testimonial)

توصیه نامه (Testimonial) مشتری یکی از مهمترین ابزارهایی است که یک شرکت می تواند از آن برای نشان دادن ارزش محصولات و خدمات خود به مشتریان استفاده کند. توصیه نامه مشتری یک توضیح کوتاه است که نحوه کار یک محصول یا خدمات برای مشتری را ارائه می کند.