چگونه برای مصاحبه شغلی بعدی آماده شوید
مقاله

چگونه برای مصاحبه شغلی بعدی آماده شوید

این روزها هیچ مقاله تجاری یا کسب و کاری بدون ذکر تأثیر COVID-19 بر روی آن شروع نمی شود. برنامه های تجاری در اوایل سال 2020 حدود40 ٪ کاهش داشتند و 2.9 میلیون اشتغالی که هر ساله توسط استارت آپ ها ایجاد می شد، دچار مشکل شدند. واقعیت این است که ورود به یک شرکت جدید این روزها بیش از هر زمان دیگری چالش برانگیز است.

به همین دلیل شما باید بیشتر از هر زمان دیگری درباره مصاحبه شغلی بعدی خود فکر کنید.