10 مدل مناسب قیمت گذاری برای کسب و کارهای دیجیتالی
مقاله

10 مدل مناسب قیمت گذاری برای کسب و کارهای دیجیتالی

در هنگام تعیین قیمت خدمات ارائه شده توسط آژانس و یا کسب و کار دیجیتالی شما، همیشه فاصله محدودی بین کاهش سود برای غلبه بر رقیبان و افزایش قیمت و نگرانی از مشتریان برای تامین هزینه ها وجود دارد.

قیمت گذاری شما باید به نوعی باشد که بتوانید مشتریان هدف خود را جلب کنید بنابراین اگر می خواهید با تعداد بیشتری از مشتریان کار کنید پس کاهش سود می تواند در این مورد یاریتان کند.

البته لازم به ذکر است که تعریف مرز حساس بین سود، وفاداری و رضایت مشتریان بسیار دشوار است ولی غیر ممکن نیست. در این مقاله ده تکنیک مناسب برای تنظیم قیمت گذاری از ارائه و تخمین تا سازگاری و نرخ تبدیل به مشتری بررسی خواهد شد.