جلوگیری از 5 اشتباه رایج ux در وبسایت شما
مقاله

جلوگیری از 5 اشتباه رایج ux در وبسایت شما

امروزه راه اندازی وب سایت وردپرسی به سادگی ثبت نام در یک سایت می باشد، می توانید با انتخاب نمودن یک موضوع و دنبال نمودن یک دستورالعمل ساده یک وب سایت راه اندازی نمایید.
در سال های اخیر پلتفرم های راه اندازی وب سایت از نظر قابلیت استفاده، پیشرفت بسیاری داشته اند. در این مقاله پنج اشتباه رایج UX که می بایست در یک وب سایت از آن جلوگیری شود، مرور می گردد.