Akismet چیست و چرا باید از آن استفاده کنید؟
مقاله

Akismet چیست و چرا باید از آن استفاده کنید؟

هر بار که یک سایت وردپرسی ایجاد می کنید دو افزونه به صورت پیشفرض در آن نصب شده است که یکی از آنها افزونه Akismet است. این افزونه به صورت پیشفرض نصب شده ولی فعال نمی باشد و برای فعال کردن آن نیاز است که چند کلیک ساده انجام دهید. در این مقاله توضیح داده شده است که Akismet چیست و چرا باید سریعا شروع به استفاده از آن نمایید. همچنین نحوه راه اندازی Akismet در یک سایت وردپرسی نیز توضیح داده شده است.