20 نکته امنیتی برای حفاظت از اطلاعات هنگام دور کاری - بخش دوم
مقاله

20 نکته امنیتی برای حفاظت از اطلاعات هنگام دور کاری - بخش دوم

در سال های اخیر با توجه به شیوء بیماری کووید 19 بسیاری از شرکت ها و سازمان ها مجبور به دورکاری شدند تا کارمندان آنها در منزل وظایفی که به آنها سپرده شده است را پیش ببرند. در زمان دورکاری خطرات امنیتی بسیاری در کمین بوده و نیاز است نکاتی برای حفظ امنیت اطلاعات رعایت گردد. در این مقاله رایج ترین خطرات امنیتی که در زمان کار در منزل با آن مواجه خواهید شد بررسی شده است که به صورت کلی این مسئله به دو بخش تقسیم گردید.

در بخش اول مقاله توضیحاتی در خصوص خطرات موجود برای افرادی که دورکاری انجام می دهند داده شد و در ادامه نکات امنیتی مهم کار در منزل که می بایست در زمان دور کاری به جهت حفظ امنیت اطلاعات خود و در امان ماندن از تهدیدات سایبری رعایت کنید آورده شده است.

خلاصه ای از عناوین این مقاله به شرح زیر است :