3 دلیل برای موفقیت تبلیغات ویدیویی در آینده
مقاله

3 دلیل برای موفقیت تبلیغات ویدیویی در آینده

آیا قصد دارید برای تبلیغات ویدیویی هزینه کنید؟

طبق گزارش تبلیغات جهانی دیجیتال (PubMatic)، تقریباً سه چهارم از تبلیغ کنندگان قصد دارند بودجه تبلیغات ویدیویی خود را در سال 2020 افزایش دهند و تنها 1٪ از تبلیغ کنندگان مایل هستند تا هزینه های خود را کاهش دهند: