مزایای کلمات کلیدی با حجم جستجوی صفر
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

چرا باید از کلمات کلیدی با حجم جستجوی صفر در سئو استفاده نمود؟

ممکن است به عنوان یک فرد متخصص در بهینه‌سازی موتورهای جستجو، هنگام بررسی کلمات کلیدی برای سایت خود، عباراتی و کلمات کلیدی با حجم جستجوی صفر را نادیده بگیرید. به خصوص عباراتی که ابزارهای پژوهشی نشان می دهند در طول ماه هیچ جستجویی برای آنها انجام نشده است.