معرفی بروزرسانی الگوریتم های گوگل
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

تاریخچه بروزرسانی الگوریتم های گوگل (بخش دوم)

در بخش اول این مقاله، بروزرسانی الگوریتم های گوگل از سال 2021 تا 2023 مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این مبحث، سایر تغییراتی که در سال 2020 و قبل از آن انجام شده، شرح داده می شوند.

  • بروزرسانی اصلی دسامبر 2020

بروزرسانی اصلی دسامبر 2020، قبل از آغاز فصل تعطیلات منتشر شد که برای برخی افراد خوشایند نبود.