ویژگی های لینوکس مینت
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

لینوکس مینت چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

لینوکس مینت یک توزیع لینوکسی می باشد که بر مبنای معماری کرنل سیستم عامل Ubuntu و Debian طراحی شده است. این توزیع رایگان و متن باز بوده و توسط جامعه کاربری پشتیبانی می شود. استفاده از این توزیع بسیار آسان است و دارای برنامه ها و ویژگی های از پیش نصب شده می باشد. برای مثال به صورت پیش فرض از محتوای چند رسانه ای پشتیبانی می کند و شامل نرم افزار هایی همچون مرورگر و برنامه های ارسال ایمیل می شود. نصب آن نیز نسبت به اکثر توزیع های لینوکسی آسان تر است.