روش های جلوگیری از رتبه بندی صفحه غیرمرتبط با کلمه کلیدی مهم
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

چگونه باید رتبه بندی صفحه غیرمرتبط با یک کلمه کلیدی مهم را برطرف کرد؟

رتبه بندی صفحه غیرمرتبط با یک کلمه کلیدی، می‌تواند برای کاربران و صاحبان وب‌سایت‌ها مشکل‌ساز باشد. این موضوع، منجر به تجربه نامطلوبی برای کاربران نیز خواهد شد زیرا صفحه‌ای را دریافت می‌کنند که پاسخگوی سوال یا نیاز آنها نخواهد بود. رتبه بندی اشتباه صفحه برای یک کلمه کلیدی، باعث کاهش ترافیک و نرخ تبدیل می‌شود.