اجتناب از تله های رقبا در تحقیق برای تولید محتوا
مقاله

اجتناب از تله های رقبا در تحقیق برای تولید محتوا

تحقیق پیرامون تولید محتوای رقابتی یک کار رایج و ضروری در هر چشم انداز بازاریابی است. این عمل در بازاریابی دیجیتال بسیار مهم است زیرا اکوسیستم آن به سرعت تغییر کرده و برندها دائماً در چندین پلتفرم، برای جذب کاربران بیشتر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در یک سناریوی ایده آل، انجام یک تحقیقات محتوای رقابتی نشان می دهد که در چه مواردی محتوای برند شما در مقایسه با رقبا دچار ضعف می باشد. با در اختیار داشتن این اطلاعات، می توان لینک های ضعیف را در استراتژی بازاریابی شناسایی و حذف نمود و با ایجاد محتوای برتر این رقابت را تصاحب کرد. نتایج باید قدرت محتوای برند، رتبه بندی کلمات کلیدی و اشتراک گذاری ارگانیک شما را بهبود ببخشد. 

با این حال، تحقیقات رقابتی به ندرت برنده ای قطعی دارد. عملکرد شما باید به اندازه کافی خوب باشد که بتواند بین منابع و محتواهای مختلف دیده شود. می بایست متوجه شد که چه محتوایی مهم است و کدام مهم نیست. در نهایت، می بایست بدانید که چرا برخی از انتخاب ها ارزشمند تر و مفیدتر از بقیه هستند.