تشخیص محتوای هوش مصنوعی بر اساس ارزیابی کیفیت
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

آیا تشخیص محتوای هوش مصنوعی توسط الگوریتم گوگل امکان پذیر است؟

بروزرسانی الگوریتم گوگل در سال 2024، روی تشخیص محتوای هوش مصنوعی تمرکز داشت. در واقع، محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی قادر به سازگاری با استانداردهای کیفیتی که در مستندات گوگل تعیین شده است، نمی‌باشد. با این حال، هنوز راهکارهایی برای تولید محتوای با کیفیت توسط هوش مصنوعی وجود دارد. در ادامه مقاله به بررسی روش هایی برای استفاده از هوش مصنوعی پرداخته می شود.