آشنایی با Core Web Vitals (نسخه بعدی از سیستم رتبه بندی گوگل)
مقاله

آشنایی با Core Web Vitals (نسخه بعدی از سیستم رتبه بندی گوگل)

یک معیار جدید در مبحث رتبه بندی به نام Core Web Vitals از سوی گوگل در حال ارائه می باشد. گوگل اعلام کرده است که این الگوریتم جدید در سال 2021 بکار گرفته میشود و در حقیقت یک مکمل برای دقیق تر کردن رتبه بندی سایت ها خواهد بود.

 

اما Core Web Vitals شامل چه مواردی می شود ؟

گوگل به دنبال موارد واقعی است که در تجربه کار با سایت بر روی کاربران تاثیر می گذارند و در این بین نیاز به پاسخ سه سوال کلیدی است: